De beste prestatie ontstaat wanneer je 'lekker in je vel zit'

MindBodyFlow werkt vanuit de overtuiging dat mensen, dus ook Sporters, het meest succesvol zijn wanneer zij hun talenten volledig kunnen inzetten en ontplooien. Wanneer je voor je gevoel, zonder enige belemmering ‘lekker in je vel’ functioneertgaat presteren schijnbaar ‘vanzelf’. 

De aanpak van MindBodyFlow is erop gericht om meer inzicht te krijgen in eigen denken, gevoelens en gedrag. Wat gebeurt er in je Mind en in je Body? Gaat ‘alles’ vanzelf of kost het moeite en wil je daar iets aan te doen?

Bewust worden van je eigen behoeftes én beperkingen geeft je de keuze om iets te veranderen, zodat jouw Mind en Body, als één geheel, meer in Flow functioneert. 

Maatwerk voor het beste resultaat

Begeleiding bij MindBodyFlow

Elk begeleidingstraject is maatwerk. Zo hangt de duur van elk traject af van jouw klacht of vraag. Wat wil je bereiken? 

We werken aan meer Flow in Mind èn Body. MindFlow en BodyFlow vullen elkaar en worden afwisselend ingezet. Dit kan live maar ook prima online, mits je voor jezelf echt even de tijd neemt en een rustige omgeving voor jezelf creëert.

Veranderen is een proces en kost tijd. Soms duurt een traject enige maanden en soms gaat het sneller. Doorgaans maken we afspraken om de 2 to 3 weken. Samen werken we aan het beste traject voor jou. Betekent, de ene maand even wat vaker contact en de andere maand wat minder vaak. 

Gedurende het traject staan we af en toe ‘even stil’ om te weten of we samen ‘op de goede weg’ zijn. Bij verwijzing en/of betaling door een opdrachtgever zullen we wellicht een stukje moeten terugkoppelen over jouw proces. De inhoud is alleen voor jezelf fijn om te weten en blijft verder ‘onder ons’.

Mind & Body in Flow